KEEP THE MEMORIES.

Pravna obavijest

Ova web stranica namijenjena je samo u informativne svrhe. Sadržaj pružen na ovoj stranici ne predstavlja pravni, financijski ili stručni savjet. Uporaba ove web stranice ne stvara odnos između klijenta i odvjetnika niti bilo koji drugi profesionalni odnos. Ne jamčimo za točnost, potpunost ili relevantnost informacija na ovoj web stranici. Svako oslanjanje na takve informacije strogo je na vlastiti rizik.

Nismo odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete proizašle iz korištenja ove web stranice. Vaša je odgovornost provjeriti točnost bilo kojih informacija prije poduzimanja bilo kakve radnje na temelju njih.

Vanjske poveznice na ovoj web stranici mogu voditi do drugih stranica koje nisu pod našom kontrolom. Nemamo kontrolu nad prirodom, sadržajem i dostupnošću tih stranica. Uključivanje bilo kojih vanjskih poveznica ne implicira nužno preporuku ili odobrenje izraženih stavova unutar njih.